Huurvoorwaarden

  1. Huisdieren zijn aan boord niet toegestaan.
  2. De huurprijzen: zijn incl. complete keukeninventaris, gas en BTW, excl. brandstof.
  3. De huurperiode: per week vangt aan op vrijdag/zaterdag vanaf 14.00 uur en eindigt de daaropvolgende vrijdag/zaterdag om 10.00 uur. Bij te late binnenkomst zal €50,- per uur in rekening worden gebracht.
  4. De verzekering: De schepen zijn all-risk verzekerd, met een eigen risico tevens borgsom van €600,-. Dit bedrag dient te worden voldaan bij het in ontvangst nemen van bet schip en wordt bij tijdige, onbeschadigde en volledige inlevering van het schip en inventaris terugbetaald.
  5. Algemeen: De huurder is verplicht het schip en de inventaris met zorg te behandelen. Bij onbehoorlijk gebruik heeft verhuurder het recht het jacht terug te halen zonder terugbetaling van reeds gestorte gelden. Bij zoekraken of defekt van jacht of inventaris is de huurder verplicht de kosten naar genoegen van de verhuurder te vergoeden. lndien het jacht niet schoon wordt terugbezorgd zal voor het schoonmaken een bedrag, afhankelijk van bet schip, in rekening worden gebracht. Tegen een geringe vergoeding kunt u het schip door ons laten schoonmaken.
  6. Reservering: Bij reservering (telefonisch/per mail) zenden wij u een huurkontrakt in tweevoud. Na ontvangst van het ondertekende huurkontrakt en 50% van de huurprijs is het schip definitief voor u gereserveerd.